"เข้าพรรษา" เงินสะพัด 6,200 ล้านบาท เน้นทำบุญ-ท่องเที่ยว