45 ปี “แตงโมสี่เหลี่ยมญี่ปุ่น” จากของดูเล่นสู่สินค้าราคาแพง