ปิดฉากประชุมสุดยอดผู้นำ สหรัฐฯ ยังเห็นต่างเรื่องโลกร้อน