พบบางปมสังหารยกครัวผู้ใหญ่บ้านเชื่อมโยงกัน แต่ญาติยังมั่นใจ ไม่ใช่ปมโรงโม่