ชำแหละ 3 ปมใหญ่ คดีฆ่ายกครัวผู้ใหญ่บ้าน เชื่อมโยงกันหรือไม่