พาณิชย์สั่งรับมือผลไม้ภาคใต้ออกสู่ตลาดหวั่นราคาตกต่ำ