ตรวจสอบการซื้อขายที่ดินในพื้นที่ประทานบัตร ปมฆ่ายกครัว 8 ศพ