ภูเขาน้ำแข็งที่แยกตัวออกจากขั้วโลกใต้เริ่มเกิดรอยร้าว