"จักรทิพย์" ปิดคดีฆ่ายกครัว ลั่น “ซูริก์ฟัต” ถึงประหาร