นักวิชาการวิเคราะห์ “น้ำท่วมสกลนคร”ฉับพลัน ไร้การแจ้งเตือน