จับตาครม.ไฟเขียว 3,200 ล้าน อัพเกรดเครื่องบินขับไล่ F5