สื่อวิเคราะห์ “เนย์มาร์” แรงจูงใจชิ่ง “บาร์ซ่า” เพื่อสร้างชื่อให้บราซิล