ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องระวัง 3 โรคภัยที่มากับสายน้ำ