จ่าทหารชักปืน ขอ “ปู พงษ์สิทธิ์” อย่าเอาเรื่อง กลัวออกจากราชการ