รพ.เพชรบูรณ์แจงอาการชายถูกหมีควายกัด แผลติดเชื้อต้องเฝ้าระวัง