น้องชาย "ธวัชชัย" ร้อง "ศานิตย์" เร่งหาคนผิดฆ่าพี่