ขู่รายวัน “ทรัมป์” ลั่นเกาหลีเหนืออยู่ไม่เป็นสุข หากทำร้ายสหรัฐฯ