แผ่นดินไหวทางใต้เกาะสุมาตราขนาด 6.5 ห่างภูเก็ต 1,341 กม.