รวบแล้ว “สิบเอก” ฆ่าสาวโรงงาน สารภาพสิ้นตั้งใจฆ่าเพราะแรงหึง