เด็กถูกครูตีช้ำ เหตุอ่านหนังสือไม่ออก ผอ.แนะให้ย้ายโรงเรียน