ครบ 97 ปีวันเกิด “ป๋าเปรม” ชมนายกฯ พูดเก่งขึ้นและเสียสละ