เตรียมปรับสภาพน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง หลังปลาตายเกลื่อน