ฮ่องกงเริ่มเก็บกวาดซากความเสียหายจากไต้ฝุ่น “ฮาโตะ”