จุดเริ่มต้นโครงการ “จำนำข้าว” ก่อนเข้าสู่การตัดสิน