สปส.แจงผู้ประกันตนมีสิทธิรักษารับยาตามดุลยพินิจแพทย์

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง มีสิทธิรักษาและรับยาตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน

TOP ประเด็นร้อน