แรงงานต่างด้าวนั่งบนหลังคารถบรรทุก พลัดตกเสียชีวิต