สิทธิผู้ประกันตนของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ควรรู้

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลังจากที่มีผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้าย ร้องเรียนผ่านโลกออนไลน์ และสื่อมวลชน ขอให้สำนักงานประกันสังคม จ่ายยาสำหรับรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว แทนการปลูกถ่ายไขกระดูก เนื่องจากเธอกังวลว่า การเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก และทำเคมีบำบัด อาจทำให้ร่ายกายทรุดลง จนเสียชีวิตในที่สุด และเธอก็ถูกปฏิเสธ เพราะอาการป่วย ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การให้ยาชนิดนี้ ที่กำหนดจ่ายให้เฉพาะผู้ป่วยระยะเรื้อรัง หรือระยะเริ่มแรกเท่านั้น

TOP ประเด็นร้อน