โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลประจำปี 2560

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี รายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลประจำปี 2560

TOP ประเด็นร้อน