พิจิตรได้รับงบฯ กว่า 300 ล้านบาท เร่งขุดลอกบึงสีไฟเพื่อเป็นแก้มลิง