กสม.เปิดห้องสมุดสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดทำห้องสมุดสิทธิมนุษยชนแห่งแรกบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจสำหรับปกป้องสิทธิของตัวเองและผู้อื่น

TOP ประเด็นร้อน