บัญชีกลางยัน "เงินคงคลัง" ปกติ 10 เดือนแตะ 2.58 แสนลบ.