ไฟไหม้โรงงานเคมีภัณฑ์ จ.สมุทรปราการ เสียหายกว่า 100 ล้าน