ข้อมูล “ไอโฟน” รุ่นใหม่รั่วครั้งใหญ่ก่อนวันเปิดตัว