ภูเก็ตเจอฝนหนัก น้ำท่วมฉับพลัน ขณะที่เหนือ อีสาน เตือนระวังน้ำป่า