คนร้ายบุกใช้มีดฟันนักเรียนกศน. ถึงห้องสอบ เจ็บ 3 ราย