"ชวลิต" หนุนแนวคิดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ เชื่อเกิดประโยชน์