ตรังฝนตกต่อเนื่องน้ำตกมีสีแดงขุ่น นักท่องเที่ยวไม่กล้าเที่ยวชม