ก.พาณิชย์ระดมร้านธงฟ้าประชารัฐ รองรับผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ