พิจิตรเตือนประชาชนริมน้ำน่านเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิด