ตำรวจปัตตานีเพิ่มความเข้มงวดหลังเหตุระเบิดที่สายบุรี