“อ.เฉลิมชัย” แจงไม่ได้ต้องการทำร้ายน.ศ.รุ่นน้อง แค่พูดหยอกล้อ