สถานีรถไฟฟ้าบางรักใหญ่ให้บริการปีเดียว ถูกฝนกระหน่ำหลังคาพัง 40 เมตร