ผู้ค้าหาดป่าตองวอน คสช.เร่งแก้ปัญหาหลัง “จ่ายส่วยคนมีสี” ทุกเดือน