ผู้ค้าหาดป่าตอง ดันเป็นเขตปกครองพิเศษ สกัดเรียกรับส่วย