รมต.สหรัฐฯลาออก หลังถูกแฉใช้งบแผ่นดินเช่าเครื่องบินหรู