ปชช.นอกพื้นที่สีแดงรอบ “ภูเขาไฟอากุง” เริ่มกลับบ้าน