ภาคท่องเที่ยวอินโดนีเซียเตรียมแผนรับมือภูเขาไฟระเบิด