“พล.อ.ประวิตร” แจงรัฐไม่มีแนวคิดเก็บภาษีน้ำเกษตรกรรายย่อย