กฎหมายครอบครองปืนสหรัฐฯ จุดเริ่มต้นของ "โศกนาฏกรรม"