ร้านทอง ชี้ ราคาทองอยู่ระดับ 1.7 หมื่นบาท นาน 4 ปี